Gỗ nhựa ốp tường Yokawood hay tấm ốp tường gỗ nhựa được gia công theo kích thước sẵn có….

Hiển thị 1–20 của 28 kết quả

Danh mục
Hiển thị 12 24 36
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-05
Đóng

Gỗ nhựa ốp tường ngoài trời YQBI-05 sơn UV 2 lớp

 • Mã sản phẩm: YQBI-05
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 159x9mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Gỗ nhựa ốp tường YQBI-01
Đóng

Gỗ nhựa ốp tường trong nhà YQBI-01

 • Mã sản phẩm: YQBI-01
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 158x9mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YK149H21.5
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YK149H21.5 HDPE

 • Mã sản phẩm: YK149H21.5
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 149x21.5mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YK160Y20
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YK160Y20 HDPE

 • Mã sản phẩm: YK160Y20
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 149x21.5mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YK165H24
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YK165H24 HDPE

 • Mã sản phẩm: YK165H24
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 149x21.5mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-09
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-09 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-09
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 260x28mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-14
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-14 sơn UV 2 lớp

Để trang trí và làm mới không gian sống, có nhiều chủ nhà đã lựa chọn lắp đặt thêm ốp
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-22
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-22 sơn UV 2 lớp

 • Mã sản phẩm: YQBI-22
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 202x30mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-24
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-24 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-24
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 150x13mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-41
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-41 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-41
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 187.5x35mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Ưu điểm của tấm ốp ngoài trời YQBI-45
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-45 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-45
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 102.5x13.5mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-47
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-47 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-47
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 252x50mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-48
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-48 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-48
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 150x17mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-49
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-49 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-49
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 207.5x46mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-54
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-54 sơn UV 2 lớp

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-54 là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất cho mọi công trình
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-62
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-62 sơn UV 2 lớp

 • Mã sản phẩm: YQBI-62
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 170x12mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBO-16
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBO-16 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBO-16
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 203x25mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YTBG169H26
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YTBG169H26 HDPE

 • Mã sản phẩm: YTBG169H26
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 149x21.5mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YWC124CS15
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YWC124CS15 HDPE

 • Mã sản phẩm: YWC124CS15
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 124x15mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YWC124CS16
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YWC124CS16 HDPE

 • Mã sản phẩm: YWC124CS16
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 149x21.5mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm