Hiển thị 1–20 của 22 kết quả

Danh mục
Hiển thị 12 24 36
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-05
Đóng

Gỗ nhựa ốp tường ngoài trời YQBI-05 sơn UV 2 lớp

 • Mã sản phẩm: YQBI-05
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 159x9mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YK149H21.5
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YK149H21.5 HDPE

 • Mã sản phẩm: YK149H21.5
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 149x21.5mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YK160Y20
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YK160Y20 HDPE

 • Mã sản phẩm: YK160Y20
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 149x21.5mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YK165H24
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YK165H24 HDPE

 • Mã sản phẩm: YK165H24
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 149x21.5mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-09
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-09 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-09
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 260x28mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-14
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-14 sơn UV 2 lớp

Để trang trí và làm mới không gian sống, có nhiều chủ nhà đã lựa chọn lắp đặt thêm ốp
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-22
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-22 sơn UV 2 lớp

 • Mã sản phẩm: YQBI-22
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 202x30mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-24
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-24 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-24
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 150x13mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-41
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-41 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-41
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 187.5x35mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Ưu điểm của tấm ốp ngoài trời YQBI-45
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-45 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-45
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 102.5x13.5mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-47
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-47 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-47
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 252x50mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-48
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-48 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-48
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 150x17mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-49
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-49 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBI-49
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 207.5x46mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-54
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-54 sơn UV 2 lớp

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-54 là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất cho mọi công trình
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-62
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBI-62 sơn UV 2 lớp

 • Mã sản phẩm: YQBI-62
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 170x12mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBO-16
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YQBO-16 PVC

 • Mã sản phẩm: YQBO-16
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 203x25mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YTBG169H26
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YTBG169H26 HDPE

 • Mã sản phẩm: YTBG169H26
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 149x21.5mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YWC124CS15
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YWC124CS15 HDPE

 • Mã sản phẩm: YWC124CS15
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 124x15mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YWC124CS16
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YWC124CS16 HDPE

 • Mã sản phẩm: YWC124CS16
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 149x21.5mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YWC184CS20
Đóng

Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời YWC184CS20 HDPE

 • Mã sản phẩm: YWC184CS20
 • Màu sắc: Màu vân gỗ
 • Kích thước: 184x20mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm