Showing 1–20 of 34 results

Danh mục
Hiển thị 12 24 36
Thanh lam gỗ nhựa YAUO-06
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YAUO-06 PVC

 • YAUO - 06
 • Product : Louver YAUO - 06
Thanh lam gỗ nhựa YBKI-06
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YBKI-06 PVC

 • Mã sản phẩm: YBKI-06
 • Màu sắc: Bubinga
 • Kích thước: 60x40mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YFII-01
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YFII-01 PVC

 • Mã sản phẩm: YFII-01
 • Màu sắc: Đang cập nhật
 • Kích thước: 35x15cm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YFII-03
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YFII-03 PVC

 • Mã sản phẩm: YFII-03
 • Màu sắc: Đang cập nhật
 • Kích thước: Đang cập nhật
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YFS100CH35
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YFS100CH35 Co-Extrusion

 • Mã sản phẩm: YFS100CH35
 • Màu sắc: Đang cập nhật
 • Kích thước: 100x35mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YFS100CH50
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YFS100CH50 Co-Extrusion

 • Mã sản phẩm: YFS200CH50
 • Màu sắc: Hickory
 • Kích thước: 100x50mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YFS200CH50
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YFS200CH50 Co-Extrusion

 • Mã sản phẩm: YFS200CH50
 • Màu sắc:
 • Kích thước: 200x50mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YFS25CH25
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YFS25CH25 Co-Extrusion

 • Mã sản phẩm: YFS25CH25
 • Màu sắc: Teak
 • Kích thước: 25x25mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YFS50CH25
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YFS50CH25 Co-Extrusion

 • Mã sản phẩm: YFS50CH25
 • Màu sắc: Teak
 • Kích thước: 50x25mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YFS50CH50
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YFS50CH50 Co-Extrusion

 • Mã sản phẩm: YFS100CH35
 • Màu sắc: Đa dạng màu sắc
 • Kích thước: Đa dạng kích thước
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YFS75CH25
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YFS75CH25 Co-Extrusion

 • Mã sản phẩm: YFS75CH25
 • Màu sắc: Teak
 • Kích thước: 75x25mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YK100H30
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YK100H30 HDPE

 • Product : Louver Mode : YK100H30
 • Size : 100mm x 30mm
Thanh lam gỗ nhựa YK100H50
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YK100H50 HDPE

 • Mã sản phẩm: YK100H50
 • Màu sắc: Coffee
 • Kích thước: 100x50mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YK100H60
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YK100H60 HDPE

 • Mã sản phẩm: YK100H60
 • Màu sắc: Bubinga
 • Kích thước: 100x60mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YK120H70
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YK120H70 HDPE

 • Mã sản phẩm: YK120H70
 • Màu sắc: Bubinga
 • Kích thước: 50x50mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YK160H80
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YK160H80 HDPE

Lam gỗ nhựa là vật liệu trang trí mới đang được mọi người quan tâm gần đây. Trong số đó
Thanh lam gỗ nhựa YK180H80
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YK180H80 HDPE

 • Mã sản phẩm: YK180H80
 • Màu sắc: Coffee
 • Kích thước: 180x80mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YK200H100
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YK200H100 HDPE

 • Mã sản phẩm: YK200H100
 • Màu sắc: Bubinga
 • Kích thước: 200x100mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm
Thanh lam gỗ nhựa YK40H40
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YK40H40 HDPE

 • Product : Louver
 • Mode : YK40H40
 • Size : 40mm x 40mm
Thanh lam gỗ nhựa YK50H50
Đóng

Thanh lam gỗ nhựa YK50H50 HDPE

 • Mã sản phẩm: YK50H50
 • Màu sắc: Bubinga
 • Kích thước: 50x50mm
 • Độ bền ứng dụng: 7-10 năm